Организация на движението за заснемане на рекламен клип на 05, 06 и 07.07.2023 г.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- от 17:00 часа на 04.07.2023 г. до 16:00 часа на 05.07.2023 г. на ул. „6-ти септември“ между ул. „Любен Каравелов“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – 10 (десет) паркоместа;

- от 08:00 до 16:00 часа на 05.07.2023 г. на ул. „Любен Каравелов“ между ул. „13-ти март“ и ул. „Хан Крум“ – 4 (четири) паркоместа;

- от 08:00 до 22:00 часа на 05.07.2023 г. на ул. „6-ти септември“ между бул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Неофит Рилски“ – 10 (десет) паркоместа;

- от 16:00 до 22:00 часа на 05.07.2023 г. на ул. „Неофит Рилски“ между ул. „6-ти септември“ и ул. „Струмица“ – 4 (четири) паркоместа;

От 17:00 часа на 05.07.2023 г. до 13:00 часа на 06.07.2023 г. на бул. „Витоша“ между ул. „Бузлуджа“ и бул. „Пенчо Славейков“ – 12 (дванадесет) паркоместа;

От 17:00 часа на 05.07.2023 г. до 13:00 часа на 06.07.2023 г. на ул. „Шандор Петьофи“ между ул. „Удово“ и бул. „Витоша“ – 5 (пет) паркоместа;

От 17:00 часа на 06.07.2023 г. до 17:00 часа на 07.07.2023 г. на ул. „Будапеща“ между ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Цар Симеон“ – 12 (дванадесет) паркоместа;

От 08:00 до 17:00 часа на 07.07.2023 г. на ул. „Цар Симеон“ между ул. „Бачо Киро“ и ул. „Георги Бенковски“ – 4 (четири) паркоместа.