Организация на движението за заснемане на рекламен клип


От 06:00 до 20:00 часа на 26.06.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, на ул. „Будапеща“ между ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Цар Симеон“ – 15 (петнадесет) паркоместа.