Организация на движението за заснемане на рекламен клип на 21.06.2023 г.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- От 04:00 до 20:00 часа на 21.06.2023 г. на ул. „Кузман Шапкарев“ между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Стефан Караджа“ – 10 (десет) паркоместа;

- От 04:00 до 20:00 часа на 21.06.2023 г. на ул. „Стефан Караджа“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Кузман Шапкарев “ – 5 (пет) паркоместа;

- От 07:00 до 19:00 часа на 21.06.2023 г. на бул. „Янко Сакъзов“ между ул. „Кракра“ и ул. „Васил Априлов“ – 15 (петнадесет) паркоместа.