Организация на движението за заснемане на рекламен клип

От 05:00 часа до 20:00 часа на 03.05.2023 г. се забранява престоят и паркирането (с изключение на колите на снимачния екип и извън местата за паркиране в режим на платено паркиране „служебен абонамент“) на ул. „Уилям Гладстон“ в участъка между ул. „Ангел Кънчев“ и ул. "Рачо Димчев“ – 10 (десет) броя паркоместа.