Организация на движението за заснемане на рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип и извън местата за паркиране в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- от 06:00 часа до 19:00 часа на 30.04.2023 г. на ул. „Поручик Григорий Загорски“ в участъка между ул. „Мичман Димитър Светогорски” и ул. „508-ма“ – 7 (седем) броя паркоместа;

- от 06:00 до 19:00 часа на 30.04.2023 г. на ул. „Мичман Димитър Светогорски“ в участъка между ул. „Поручик Григорий Зографски“ и ул. „508-ма“ – 10 (десет) броя паркоместа;

- от 05:00 часа до 20:00 часа на 30.04.2023 г. на ул. „Ивайло“ в участъка между ул. „Цар Самуил“ и бул. „Христо Ботев“ – 10 (десет) броя паркоместа;

- от 05:00 часа до 20:00 часа на 30.04.2023 г. на бул. „Христо Ботев“ в участъка между ул. „Уилям Гладстон“ и ул. „Солунска“ – 5 (пет) броя паркоместа.