Организация на движението за заснемане на промоционален филм

Забраняват се престоят и паркирането, с изключение на моторните превозни средства на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
От 06.00 часа до 18.00 часа на 18.07.2023 г. на ул. „Шейново“ в участъка между ул. „Тулово“ и ул. „Васил Априлов“ – 5 (пет) броя паркоместа;
От 06.00 часа до 18.00 часа на 18.07.2023 г. на ул. „Мургаш“ в участъка между ул. „Шейново“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – 5 (пет) броя паркоместа;
От 07.00 часа до 19.00 часа на 18.07.2023 г. на ул. „Бачо Киро“ в участъка между бул. „Кн. Ал. Дондуков“ и бул. „Искър“ – 10 (десет) броя паркоместа;
От 07.00 часа до 20.00 часа на 19.07.2023 г. на ул. „Света гора“ в участъка между ул. „Миджур“ и бул. „Бряст“ – 5 (пет) броя паркоместа;
От 07.00 часа до 20.00 часа на 19.07.2023 г. на ул. „Миджур“ в участъка между ул. „Стрелча“ и ул. „Янко Софийски войвода“ – 5 (пет) броя паркоместа.