Организация на движението за заснемане на игрален филм

Забранява се престоят и паркирането, с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

  • от 09.00 часа до 19.00 часа на 04.12.2022 г. на ул. „Струмица“ в участъка между ул. „Хан Крум“ и ул. „Неофит Рилски‘ - 5 (пет) броя паркоместа;
  • от 09.00 часа до 19.00 часа на 04.12.2022 г. на ул. „Хан Крум“ в участъка между ул. „Г. С. Раковски“ и пл. “Юри Буков“ - 10 (десет) броя паркоместа;
  • от 16.00 часа на 09.12.2022 г. до 16.00 часа на 10.12.2022 г. на ул. „Ген. Гурко“ в  участъка между ул. „Княз Александър I” и ул. „Дякон Игнатий“ - 10 (десет) броя паркоместа.