Организация на движението за заснемане на игрален филм

Забранява се престоят и паркирането с изключение на МПС на снимачния екип и извън места за служебен абонамент в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
От 07:00 часа до 20:00 часа на 30.11.2023 г. на ул. „Екзарх Йосиф“ в участъка между ул. „Сердика“  и бул. „Кн. Мария-Луиза“ – 6 (шест) броя паркоместа;
► От 07:00 часа до 20:00 часа на 04.12.2023 г. на ул. „Черковна“ в участъка между ул. „Франсис де Пресансе“ и бул. „Мадрид“ – 6 (шест) броя паркоместа;
► От 10:00 часа до 20:00 часа на 04.12.2023 г. на ул. „Франсис де Пресансе“ в участъка между ул. „Васил Друмев“ и ул. „Буная“ – 2 (два) броя паркоместа;
► От 20:00 часа до 22:00 часа на 05.12.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по пл. „Чавдар“ за заснемане на кадър за максимум 1 (една) минута, по три пъти на час (максимум 6 пъти за периода).