Организация на движението за заснемане на игрален филм с работно заглавие „Don’t Move“

От 07:30 до 19:30 часа на 23.06.2023 г. се забранява влизането на превозни средства с изключение на колите на обществения транспорт в участък от 100 (сто) метра, в района на автобусна спирка „Златните мостове“ в Природен парк „Витоша“ на интервали от по 10 мин. [не повече от 6 (шест) пъти на ден] по време на заснемане на кадър.