Организация на движението за заснемане на българския игрален филм „Любофф“

От 07:00 до 18:00 часа на 14 и 19.02.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на ул. „Жечо Гюмюшев“ между ул. „Ген. Радко Димитриев“ и ул. „Полк. Владимир Серафимов“ – 10 (десет) паркоместа.