Организация на движението за заснемане на български сериал „Алфа“

 

Забранява се престоят и паркирането с изключение на моторните превозни средства на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- От 18:00 часа на 31.03.2023 г. до 18:00 часа на 01.04.2023 г. на ул. „Цар Симеон“ в участъка между бул. „Кн. Мария-Луиза“ и ул. „Веслец“ – 4 (четири) броя паркоместа;

- От 18:00 часа на 31.03.2023г. до 18:00 часа на 01.04.2023 г. на ул. „Сердика“ в участъка между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Екзарх Йосиф“ – 4 (четири) броя паркоместа;

- От 07:00 часа до 20:00 часа на 03.04.2023 г. на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка между ул. „Н. Гогол“ и ул. „Мизия“ – 8 (осем) броя паркоместа;

- От 08:00 часа до 15:00 часа на 07.04.2023 г. на ул. „Веслец“ в участъка между ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Цар Симеон“ – 6 (шест) броя паркоместа;

- От 07:00 часа до 20:00 часа на 07.04.2023 г. на ул. „Цар Симеон“ в участъка бул. „Кн. Мария-Луиза“ и ул. „Веслец“ – 4 (четири) броя паркоместа;

- От 07:00 часа до 20:00 часа на 07.04.2023 г. на ул. „Сердика“ в участъка ул. „Цар Симеон“ и ул. „Екзарх Йосиф“ – 4 (четири) броя паркоместа.