Организация на движението за заснемане на българския сериал „Алфа“

Забранява се престоят и паркирането с изключение на моторните превозни средства на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- От 18:00 часа на 06.03.2023 г. до 12:00 часа на 07.03.2023 г. на ул. „Цар Симеон“ в участъка между ул. „Георг Вашингтон“ и бул. „Кн. Мария-Луиза“ – 8 (осем) броя паркоместа;

- От 07:00 часа до 20:00 часа на 07.03.2023 г. на ул. „Цар Симеон“ в участъка между ул. „Сердика“  и ул. „Веслец“ – 2 (два) броя паркоместа;

- От 07:00 часа до 20:00 часа на 07.03.2023 г. на ул. „Сердика“ в участъка между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Екзарх Йосиф“ – 6 (шест) броя паркоместа;

- От 18:00 часа на 07.03.2023 г. до 10:00 часа на 08.03.2023 г. на ул. „Екзарх Йосиф“ в участъка между бул. „Кн. Мария-Луиза“ и ул. „Сердика“ – 8 (осем) броя паркоместа;

- От 18:00 часа на 07.03.2023 г. до 18:00 часа на 08.03.2923 г. на ул. „Дамян Груев“ в участъка бул. „Ген. Скобелев“ и ул. „20-ти април“ – 6 (шест) броя паркоместа;

- От 08:00 часа до 20:00 часа на 08.03.2023 г. на ул. „Владайска“ в участъка бул. „Ген. Скобелев“ и ул. „20-ти април“ – 4 (четири) броя паркоместа;

- От 18:00 часа на 08.03.2023 г до 12:00 часа на 09.03.2023 г. на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка между ул. „Николай В. Гогол“ и ул. „Мизия“ – 8 (осем) броя паркоместа;

- От 08:00 часа до 19;00 часа на 09.03.2023 г. на ул. „Свищов“ в участъка между бул. Сливница“ и ул. „Враня“ – 8 (осем) броя паркоместа;

- От 18:00 часа на 10.03.2023 г. до 18:00 часа на 11.03.2023 г. на ул. „Кореняците“ между № 13 и № 21.