Организация на движението за заснемането на филмовата продукция с работно заглавие „Мама”

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“), както следва:
От 07:00 до 21:00 часа на 20.06.2023 и на 01.07.2023 г.:
- на ул. „Московска“ между ул. „Париж“ и ул. „Дунав“ – 10 (десет) паркоместа;
- на ул. „11-ти август“ между ул. „Московска“ и ул. „Врабча“ – 5 (пет) паркоместа.
От 08:00 до 21:00 часа на 21, 24, 25 и 30.06.2023 г. на ул. „Московска“ между ул. „Париж“ и ул. „Дунав“ – 6 (шест) паркоместа.
От 08:00 до 22:00 на 22 и 23.06.2023 г. и от 08:00 до 21:00 часа на 29.06.2023 г. на ул. „Дунав“ между ул. „Московска“ и ул. „Врабча“ – 6 (шест) паркоместа.
► От 06:00 до 22:00 часа на 28.06.2023 г. на ул. „Московска“ между ул. „Париж“ и ул. „Дунав“ – 6 (шест) паркоместа.