Организация на движението за доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Суходол”

От 15.03.2023 г. до 31.03.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Траян Танев“ между ул. „Жоте Илков“ и ул. „Овче поле“ в кв. „Суходол“.
За същия период от 15.03.2023 г. до 31.03.2023 г. (включително) се променят маршрутите на автобусни линии №№ 56 и 107, както следва:
Автобусна линия № 56 (в посока с. Мало Бучино): от ж.к. „Западен парк“ по действащия маршрут до кръстовище ул. „Траян Тенев“ – ул. „Перла“, по ул. „Перла“, по ул. „Кирил Христов“, по ул. „Прохладен кът“, по ул. „Хармония“ и по ул. „Траян Тенев“ по маршрута двупосочно.
Автобусна линия № 107 (в посока Митница "Суходол"): от Боянска църква по действащия маршрут до кръстовище ул. „Траян Тенев“ – ул. „Перла“, по ул. „Перла“, по ул. „Кирил Христов“, по ул. „Прохладен кът“, по ул. „Хармония“ и по ул. „Траян Тенев“ до крайната станция „Митница "Суходол“ двупосочно.
Разкриват се временни спирки:
Двупосочна „Ул. "Овче поле" – временна“:
- с код 6664 „Ул. "Овче поле“ на ул. „Перла“ на 05,00 метра преди ул. „Овче поле“ в посока Митница "Суходол" и с. Мало Бучино;
- с код 6665 „Ул. "Овче поле“ на ул. „Перла“ на 30,00 метра след ул. „Овче поле“ в посока София.
Двупосочна „Ул. "Бели брод" – временна“:
- с код 6666 „Ул. "Бели брод" – временна“ на ул. „Кирил Христов“ на 05,00 метра преди ул. „Бели брод“ в посока Митница "Суходол" и с. Мало Бучино;
- с код 6667 „Ул. "Бели брод" – временна“ на ул. „Кирил Христов“ на 30,00 метра след ул. „Бели брод“ в посока София.
По ул. „Траян Тенев“ в кв. "Суходол" се закриват спирки:
- двупосочна с кодове 2370 и 2371 „Църквата Св. Георги“;
- двупосочна с кодове 1681 и 1682 „Ул. "Прилеп“.