Организация на движението за доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Обеля”, район „Връбница“


До 28.03.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“ между ул. „8-ма“ и ул. „14-та“ в кв. „Обеля“.