Организация на движението за доизграждане канализационната мрежа на Нови Искър, район „Нови Искър“


От 11.05.2023 г. до 28.06.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Искърско дефиле“ между ул. „Победа“ и ул. „Липите“, с изключение на превозните средства, които са собственост на лица живеещи в зоната, за която е въведена забраната, както и за превозните средства, които обслужват по утвърден график обекти в сигнализираните пътни участъци.

От 11.05.2023 г. до 28.06.2023 г. (включително)  се променят маршрутите на автобусни линии №№ 26 и 29 както следва (в посока съответно „Начало кв. Гниляне“ и село Балша): от ж.к. „Обеля 2“ и автостанция Илиянци по действащите маршрути до кръстовището на шосето от с. Мировяне и ул. „Липите“, по ул. „Липите“ и по ул. „Искърско дефиле“ по маршрутите двупосочно.

Променя се и маршрутът на автобусна линия № 27 както следва (в посока село Кътина): от метростанция „Княгиня Мария Луиза“ до кръстовище ул. „Искърско дефиле“ - ул. „Липите“, по ул. „Липите“ и по ул. „Искърско дефиле“ по маршрута двупосочно.

Разкриват се временни спирки по ул. „Липите“:

За автобусни линии № № 26, 27 и 29:

  • на кръстовището с шосето за с. Мировяне;
  • на кръстовището с ул. „Победа“;
  • на кръстовището с ул. „Васил Левски“.

Разкрива се двупосочна спирка на ул. „Липите“ на кръстовището с ул. „Искърско дефиле“.