Организация на движението за връчване на акредитивни писма на Президента на Република България на 02.12.2022 г.

От 14:30 до 16:30 часа на 02.12.2022 г. се осигурява паркирането на автобусите на участниците в тях пред Археологическия музей.

От 14:30 до 16:30 часа на 02.12.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге“ между ул. „Съборна“ и пл. „Атанас Буров“.