Организация на движението за връчване на акредитивни писма на Президента на Република България на 07.04.2023 г.


От 10:00 до 12:30 часа на 07.04.2023 г. се осигурява паркирането на автобусите на участниците в мероприятието пред Археологическия музей. По същото време се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге“ между ул. „Съборна“ и пл. „Атанас Буров“.