Организация на движението за бул. "Цар Освободиел"

От 01.09.2023 г. до 15.09.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства, както следва:

- по южната крайна пътна лента на бул. „Цар Освободител“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „15-ти ноември“;

- по източната крайна пътна лента на ул. „Г. С. Раковски“ между ул. „Аксаков“ и ул. „Московска“.