Организация на движението за Коледен базар и концерт на 10.12.2022 г.

От 11:00 до 15:00 часа на 10.12.2022 г.  се забранява  движението и се разрешава престоят и паркирането на пътни превозни средства на крайна дясна лента на бул. „Никола Вапцаров” в частта от служебния паркинг на НСО до входа на училището, с изключение на автомобилите обслужващи мероприятието – 50 /петдесет/ паркоместа.