Организация на движението във вързка със заснемане на рекламен клип

От 08:00 до 21:00 часа на 12.06.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип на ул. „Васил Априлов“ между ул. „Велико Търново“ и ул. „Шипка“ – 8 (осем) паркоместа.