Организация на движението във връзка телевизионно предаване „Футболист на годината в България“

От 08:00 до 22:00 часа на 05.02.2023 г. се разрешава влизането, престоят и паркирането на автомобилите на снимачния екип на БНТ на ул. „Георг Вашингтон“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Тодор Александров“ в участък с дължина 36 (тридесет и шест) метра.
 От 09:00 до 20:30 часа на 05.02.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието ул. „Георг Вашингтон“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Екзарх Йосиф“ – 10 (десет) паркоместа.