Организация на движението във връзка с футболна среща

Във връзка с футболна среща на 05.06.2023 г. на Националния стадион „Васил Левски” от 14:00 до 20:00 часа на 05.06.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 15 (петнадесет) паркоместа.