Организация на движението във връзка с футболна среща на Националния стадион „Васил Левски”

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, както следва:
- От 08:00 до 21:00 часа на 07.06.2023 г. на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 49 (четиридесет и девет) паркоместа;
- От 12:00 до 21:00 часа на 07.06.2023 г. на югоизточното пътно платно на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” в участъка между бул. „Драган Цанков“ и ул. „Ген. Гурко“ – 34 (тридесет и четири) паркоместа.