Организация на движението във връзка с футболна среща на Националния стадион „Васил Левски”

 

От 13:00 до 20:00 часа на 28.04.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, на югозападната страна на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 15 (петнадесет) броя паркоместа.