Организация на движението във връзка с тържествена смяна на почетния гвардейски караул на 04.10.2023 г.

От 11:30 до 12:30 часа на 04.10.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге” между бул. „Цар Освободител” и ул. „Съборна”.