Организация на движението във връзка с ремонт на пътната и тротоарна настилка на ул. „Миджур“

От 12.12.2022 г. до 15.01.2023 г. (включително) се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Миджур“ в участъка от ул. „Милин камък“ до ул. „Янко Софийски войвода“.