Организация на движението във връзка с ремонтни дейности на ул. "Цар Шишман"

От 20.02.2023 г. до 07.03.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства  през кръстовище ул. „Цар Шишман“ – ул. „Иван Вазов".
Забраняват се влизането, престоят и паркирането на ППС по ул. „Иван Вазов“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Шишман“ и между ул. „6-ти септември“ и ул. „Цар Шишман“ с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в подзона 3 и подзона 4.