Организация на движението във връзка с рекламен клип

Забраняват се престоят и паркирането, с изключение на моторните превозни средства на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

  • От 06.00 часа до 20.00 часа на 14.08.2023г. на бул. „Витоша“ в участъка между ул. „Шандор Петьофи“ и ул. „Никола Славков“ – 5 (пет) броя паркоместа;
  • От 06.00 часа до 20.00 часа на 14.08.2023 г. на ул. „Шандор Петьофи“ в участъка между бул. „Витоша“ и ул. „Цар Асен“ - 8 (осем) броя паркоместа;
  • От 06.00 часа до 20.00 часа на 14.08.2023 г. на ул. „Удово“ в участъка между ул. „Шандор Петьофи“ и ул. „Доспат“ - 5 (пет) броя паркоместа.