Организация на движението във връзка с рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип и извън местата за паркиране в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

От 04:00 часа до 14:00 часа на 28.03.2023 г. на ул. „Астана“ в частта с въведена зона за платено почасово паркиране „зелена зона“– 20 (двадесет) броя паркоместа;

От 04:00 часа до 15:00 часа на 29.03.2023 г. на ул. „Димитър Греков“ в участъка между ул. „Силистра” и бул. „Янко Сакъзов“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа;

От 04:00 до 15:00 часа на 29.03.2023 г. на ул. „Силистра“ в участъка между бул. „Данаил Николаев“ и ул. „Димитър Греков“ – 8 (осем) броя паркоместа.

От 06:00 часа до 14:00 часа на 29.03.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства  за максимум 1 (една) минута на час за заснемане на кадър, по два пъти на час, (максимум 16 пъти за периода) на ул. „Силистра“ в участъка между ул. „Чамкория“ и ул. „Димитър Греков“.