Организация на движението във връзка с протест на хора с увреждания на пл. „Атанас Буров“

От 11:00 до 15:00 часа на 02.12.2023 г. се разрешава паркирането на моторните превозни средства, превозващи участниците в мероприятието, на пл. „Атанас Буров“ пред Националния археологически институт с музей – 10 (десет) броя паркоместа.