Организация на движението във връзка с протест на животновъдите

От 07:00 часа до приключване на протеста на 30.11.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автобусите, превозващи участниците в мероприятието, както следва:
► На бул. „Кн. Ал. Дондуков” между ул. „Г. С. Раковски” и бул. „Васил Левски”, без да се засяга велосипедната алея;
► На ул. „Дамян Груев” между бул. „Христо Ботев” и ул. „Димитър Трайкович” от страната на сградата на Министерство на земеделието и храните.