Организация на движението във връзка с провеждане на редовна годишна среща на министрите на отбраната

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, както следва:
От 14:00 часа до приключване на коктейла на 16.11.2022 г. на паркинга на пл. „Кн. Александър I“ – 35 (тридесет и пет) паркоместа.
От 20:00 часа на 16.11.2022 г. до  приключване на мероприятието на 17.11.2022 г. на бул. „Джеймс Баучер“ между бул. „Черни връх“ и ул. „Кап. Тодор Ночев“, в близост до входа на хотел „Маринела“ – 40 (четиридесет) паркоместа.