Организация на движението във връзка с провеждане на футболна среща

От 10:00 до 18:00 часа на  17.04.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 49 (четиридесет и девет) броя паркоместа.