Организация на движението във връзка с провеждане на XVII Международен фестивал „Гергьовско веселие“

Във връзка с организирането на XVII Международен фестивал „Гергьовско веселие“ от  НЧ „Светлина Кремиковци – 1906“ се променя организацията на движение.

От 10:00 часа на 04.05.2022 г. до 22:00 часа на 05.05.2022 г. и от 10:00 до 22:00 часа на 07.05.2022 г. се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по крайна дясна лента на ул. „Радивоя“ между ул. „Св. Георги Победоносец“ и ул. „Крали Марко“ от страната на НЧ „Светлина Кремиковци – 1906“.

От 10:00 до 22:00 часа на 04, 05 и 07.05.2022 г. се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Радивоя“ между ул. „Св. Георги Победоносец“ и ул. „Крали Марко“.