Организация на движението във връзка с провеждането на митинг-концерт на 30.03.2023 г.

От 17:00 часа до приключване на митинг-концерта на 30.03.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, на паркинга на бул. „Проф. Фритьоф Нансен“ (над транспортен подлез на НДК, срещу сградата на район „Лозенец“) – 5 (пет) паркоместа.