Организация на движението във връзка с провеждането на "Филм Фест"

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, както следва: 
- От 08:00 часа на 15.03.2023 г. до 24:00 часа на 17.03.2023 г., от 08:00 часа на 20.03.2023 г. до 24:00 часа на 22.03.2023 г., от 08:00 часа на 24.03.2023 г. до 24:00 часа на 26.03.2023 г. и от 08:00 часа на 28.03.2023 г. до 24:00 часа на 30.03.2023 г. на ул. „Екзарх Йосиф” № 37, пред Дома на киното – 10 (десет) паркоместа;
- От 08:00 часа на 15.03.2023 г. до 24:00 часа на 17.03.2023 г. и от 08:00 часа на 24.03.2023 г. до 24:00 часа на 26.03.2023 г. на паркинга при вход А3 на НДК – 19 (деветнадесет) паркоместа;
- От 08:00 часа на 20.03.2023 г. до 24:00 часа на 22.03.2023 г. и от 08:00 часа на 28.03.2023 г. до 24:00 часа на 30.03.2023 г. на паркинга при вход А3 на НДК – 4 (четири) паркоместа.