Организация на движението във връзка с провеждане на Новогодишния концерт „Сцена под звездите 2022 – 2023 – Една Необичайна Нова Година“

 

Забранява се  престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

От 03:00 часа на 29.12.2022 г. до 22:00 часа на 02.01.2023 г.:

- на площад „Княз Александър І”;

- на ул. „Дякон Игнатий” в участъка между бул. „Цар Освободител” и ул. „Аксаков”;

От 08:00 часа на 31.12.2022 г. до 12:00 часа на 01.01.2023 г.: на ул. „Кн. Александър I“ в участъка между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“ с изключение на автомобилите,  ползващи „служебен абонамент“;

От 08:00 часа на 31.12.2022 г. до 07:00 часа на 01.01.2023 г.:

- на ул. „Г. Бенковски“ в участъка между ул. „Аксаков“ и бул. „Цар Освободител“;

- на ул. „Аксаков“ в участъка между ул. „Г. Бенковски“ и ул. „Дякон Игнатий“.

 

Забранява се  влизането на пътни превозни средства в двете посоки с изключение на МПС със специален режим, както следва:

От 18:00 часа до 22:00 часа на 30.12.2022 г. и от 16:00 часа на 31.12.2022 г. до приключване на мероприятието на 01.01.2023 г. по бул. „Цар Освободител” в участъка между пл. „Независимост” и ул. „Г. С. Раковски”;

От 16:00 часа на 31.12.2022 г. до 07:00 часа на 01.01.2023 г. по:

- по ул. „Аксаков” в участъка между ул. „Георги Бенковски” и ул. „Дякон Игнатий”;

- по ул. „Георги Бенковски” в участъка между ул. „Аксаков” и бул. „Цар Освободител”;

- по ул. „Кн. Александър І” в  участъка между ул. „Съборна” и пл. „Кн. Александър І”;

- по ул. „Леге” в участъка между ул. „Съборна” и пл. „Атанас Буров“.

 

От 08:00 часа на 29.12.2022 г. до 22:00 часа на 02.01.2023 г. се забранява движението на пътни превозни средства в крайна дясна лента на южното пътно платно на бул. „Цар Освободител“ в участъка между ул. „Кн. Александър I” и ул. „Дякон Игнатий“ (от страната на паркинга на пл. „Кн. Александър I”).