Организация на движението във връзка с провеждането на „София Съмър фест 2023“

От 08:00 часа на 29.06.2023 г. до 20:00 на 02.07.2023 г. се забранява престоят и паркирането (с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието) на паркинга, обособен на площада до музея „Земята и хората“, в края на ул. „Астана“.