Организация на движението във връзка с провеждане на фолклорен фестивал "Шопска песен"

От 07:30 до 20:00 часа на 04.06.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на пл. „Чавдарци“ (от началото на парка до центъра), с. Локорско.