Организация на движението във връзка с почистване на дървесна растителност на ул. „Кремиковско шосе“

От 08:00 часа до 20:00 часа на 03.09.2023 г. се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства по ул. „Кремиковско шосе” в участъка между ул. „Челопешко шосе” и ул. „Ефтим Ефтимов”.