Организация на движението във връзка с провеждане на празничен концерт в зала „България“ на 14.12.2022 г.

 

От 16:00 часа до приключване на мероприятието на 14.12.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на колите на участниците в мероприятието, както следва:

- на ул. „Аксаков“, в близост до входа на зала „България“ –1 (едно) паркомясто;

- на източната част на паркинга на пл. „Кн. Александър I“ – 15 (петнадесет) паркоместа.

От 18:00 часа до приключване на концерта се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Аксаков“ между ул. „Дякон Игнатий“ и ул. „Георги Бенковски“, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР.