Организация на движението във връзка с отбелязване на Деня на независимостта на Република Индия

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на мероприятията, както следва:

- от 08:00 до 12:30 часа на 15.08.2023 г. на ул. „Алфред Нобел” № 4, пред сградата на посолството на Република Индия;

- от 12:00 до 21:30 часа на 15.08.2023 г. на ул. „Бойна слава“ между ул. „Панчерица“ и ул. „Иван Багрянов“.