Организация на движението във връзка с обновяване на публичните пространства в централна градска част на град София – зона 4


От 23.12.2022 г. до 28.01.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по южната страна на ул. „Оборище“ в участъка между пл. „Св. Александър Невски“ и бул. „Васил Левски“ с изключение на туристически автобуси.

От 23.12.2022 г. до 28.01.2023 г. се закрива таксиметрова стоянка на ул. „Оборище“ в участъка между пл. „Св. Александър Невски“ и бул. „Васил Левски“.