Организация на движението във връзка с наградите ИКАР

Във връзка с връчването на наградите ИКАР в Народния театър „Иван Вазов“ се въвеждат промени в организацията на движение.

От 07:00 до 24:00 часа на 27.03.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите обслужващи мероприятието и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- на ул. „Георги Бенковски“ между ул. „Славянска“ и ул. „Иван Вазов“;
- на ул. „Иван Вазов“ между ул. „Георги Бенковски“и ул. „Кузман Шапкарев“;
- на ул. „Славянска“ между ул. „Георги Бенковски“ и ул. „Дякон Игнатий“.