Организация на движението във връзка с мероприятие в Софийската Света Митрополия


От 19:30 до 23:00 часа на 29.06.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на ул. „Съборна“ между ул. „Цар Калоян“ и ул. „Леге“ – 38 (тридесет и осем) паркоместа.

От 17:00 до 23:00 часа на 29.06.2023 г. се разрешава паркирането на ул. „Съборна“ между ул. „Цар Калоян“ и пл. „Света Неделя“ (от страната на хотел „София Балкан Палас“).