Организация на движението във връзка с инициатива „Българската Коледа“


От 08:00  на 23.12.2022 г. до 08:00 часа на 26.12.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на моторните превозни средства на снимачния екип, отразяващ събитието, на ул. „Иван Вазов“ в участъка между ул. „Георги Бенковски“ и ул. „Кузман Шапкарев“.

От 12:00 часа до приключване на мероприятието на 25.12.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите на благотворителния концерт и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

  • на ул. „Славянска” в участъка между ул. „Дякон Игнатий” и ул. „Георги Бенковски”;
  • на ул. „Георги Бенковски” в участъка между ул. „Иван Вазов” и ул. „Славянска”.

От 19:00 часа до приключване на мероприятието на 25.12.2022 г. ще се забранява влизането на пътни превозни средства, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” – СДВР, както следва:

  • по ул. „Иван Вазов” в участъка между ул. „Георги Бенковски” и ул. „Кузман Шапкарев”;
  • по ул. „Славянска” в участъка между ул. „Дякон Игнатий” и ул. „Георги Бенковски”;
  • по ул. „Георги Бенковски” в участъка между ул. „Иван Вазов” и ул. „Славянска”.