Организация на движението във връзка с измиване на тунела под кръговото кръстовище на Телевизионната кула в посока бул. „Никола Й. Вапцаров“

От 00:00 часа до 02:00 часа на 06.03.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства в транспортен подлез на бул. „Пейо К. Яворов“ при Телевизионната кула в посока бул. „Никола Й. Вапцаров“.