Организация на движението във връзка с изграждане на канализационна мрежа на кв. „Драгалевци”

До 04.10.2023 г. (включително) остава забраната за влизането на пътни превозни средства по ул. „Папрат“ между ул. „Константин Помянов“ и кръговото кръстовище на ул. „Папрат/ул. „Захари Зограф“ с изключение на ППС, които са собственост на лица, живеещи в зоната, за която е въведена забраната, както и за ППС, които обслужват по утвърден график обекти в сигнализираните пътни участъци.

До 04.10.2023 г. (включително) остават и въведените маршрути на градския транспорт в района.