Организация на движението във връзка с доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Суходол”

От 18.01.2023 г. до 14.03.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Траян Танев“ между ул. „Павел Младенов“ и ул. „Стойчо Станиславов“ в кв. „Суходол“.

За същия период се въвеждат и промени в част от градския транспорт.
Променя се маршрутът на автобусни линии №№ 56 и 107, както следва:
Автобусна линия № 56 (в посока с. Мало Бучино): от ж.к. „Западен парк“ по действащия маршрут до кръстовище ул. „Траян Тенев“ – ул. „Перла“, по ул. „Перла“, по ул. „Кирил Христов“, по ул. „Прохладен кът“, по ул. „Хармония“ и по ул. „Траян Тенев“ по маршрута двупосочно.
Автобусна линия № 107 (в посока Митница "Суходол"): от Боянска църква по действащия маршрут до кръстовище ул. „Траян Тенев“ – ул. „Перла“, по ул. „Перла“, по ул. „Кирил Христов“, по ул. „Прохладен кът“, по ул. „Хармония“ и по ул. „Траян Тенев“ до крайната станция „Митница "Суходол“ двупосочно.

За линиите се разкриват временни спирки:
Двупосочна „Ул. "Овче поле" – временна“:
- с код 6664 „Ул. "Овче поле“ на ул. „Перла“ на 05,00 метра от ул. „Овче поле“ в посока Митница "Суходол" и с. Мало Бучино;
- с код 6665 „Ул. "Овче поле“ на ул. „Перла“ на 30,00 метра от ул. „Овче поле“ в посока София.
Двупосочна „Ул. "Бели брод" – временна“:
- с код 6666 „Ул. "Бели брод" – временна“ на ул. „Кирил Христов“ на 05,00 метра от ул. „Бели брод“ в посока Митница "Суходол" и с. Мало Бучино;
- с код 6667 „Ул. "Бели брод" – временна“ на ул. „Кирил Христов“ на 30,00 метра от ул. „Бели брод“ в посока София.

По ул. „Траян Тенев“ в кв. "Суходол" се закриват спирки:
- двупосочна с кодове 2370 и 2371 „Църквата "Св. Георги“;
- двупосочна с кодове 1681 и 1682 „Ул. "Прилеп“.